فیلدز

بعد از یه مدت طولانی شایعات و امیدواری‌ها مریم جایزه فیلدز رو گرفت. این یکی دو روز فیسبوک و اطراف پر بوده از این خبر خوب. وب‌لاگم یه خوبی داشته باشه اینه که بعدا نگاهش می‌کنم و یادم می‌آد از حال و هوای قدیم. این حال خوب رو هم حتما باید ثبت می‌کردم اینجا. و تبریک هم بگم به خود مریم شاید هنوز مثل قدیم اینجا رو بخونه.

3 thoughts on “فیلدز

    1. رویا Post author

      نه :) من یه سال از مریم و اون یکی رویا کوچیک‌ترم. هم‌دانشکده‌ای بودیم فقط.

  1. عاطفه

    خیلی خوب بود. من هر روز که سرکار میرم اینور اونور و نگاه می کنم شاید تو خیابون های پَلو آلتو ببینمش :) بعد بپرم بغلش بگم مرسی هم مدرسه ای که خوشحالمون کردی:)

Comments are closed.