۳۰ روز سالاد

اعظم عکسای سالادهایی که درست می‌کنه رو رو اینستاگرم می‌گذاره همراه با دستورشون. نگاه کردن عکساش هم وسوسه انگیزه.

Screen Shot 2015-08-05 at 5.27.56 PM