Tag Archives: لینک

پوشیدن بچه

سیما خیلی خوب و مفصل از روش‌های پوشیدن بچه‌ها نوشته. من‌ هم ماه‌های اول زیاد سپهر رو به خودم می‌بستم و یا تو خونه کار می‌کردم یا با هم بیرون می‌رفتیم. حتی وقتی سه ماهش بود و رفتیم ایران تو فرودگاه‌ها خیلی راحت‌تر از کالسکه بود چون دستامون آزاد بود و بعدش تو ایران هم که رفت و آمد کالسکه تقریبا غیر ممکن بود و باز هم از همین روش استفاده می‌کردیم. البته برای من وقتی سپهر بزرگ‌تر شده بود و وزنش بیشتر سخت شده بود.  اگه بیشتر می‌خواین بدونین حتما پست‌های سیما رو بخونین.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم